Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Πρόχειρου Διαγωνισμού «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων -Δημοτικού Άρτας-Γλυκορρίζου-Γ. Γιολδάσης-Κωστακιών»

07 Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
N.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ Στρατόπεδο Παπακώστα- Άρτα
ΠΛΗΡ. Δήμου Π.
Τηλ 2681028670

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος του ΚΚΜΠΑΠ έχοντας υπόψη

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

γ) το αριθ. 19REQ0055837732019-09-19 πρωτογενές αίτημα δ) Την αριθ. 232/19-9-2019 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκαν και ψηφίσθηκαν οι πιστώσεις ε) Την αριθ. 143/19 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 2.-Τις ανάγκες του ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ για την «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων -Δημοτικού Άρτας-Γλυκορρίζου-Γ. ΓιολδάσηςΚωστακιών» Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες στον Προϋπολογισμό της μελέτης, για την: «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων -Δημοτικού Άρτας-Γλυκορρίζου-Γ. ΓιολδάσηςΚωστακιών» και για ένα ημερολογιακό έτος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Τεχνική έκθεση_Eιδική συγγραφή υποχρεώσεων_Τιμολόγιο_Προϋπολογισμός_Τεχνικές υποχρεώσεις_Προσμέτρηση