Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Πίνακες κατάταξης για πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Αρταίων

31 Αυγούστου 2022

Αναρτήθηκαν σήμερα 31/8/2022 στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα (https://www.arta.gr/category/prokiryxeis/) οι  πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων (74 ατόμων ΜΕΡΙΚΗΣ & 6 ατόμων ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 του Δήμου Αρταίων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι εξής πίνακες:

  1. Συνολική Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων (Σύνολο Υποψηφίων) Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης
  2. Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης
  3. Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Πλήρους Απασχόλησης
  4. Πίνακας Απορριπτέων

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos@arta.gr.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθούν, αντίστοιχα, οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι, ομοίως, θα αναρτηθούν  στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Ανακοινώνεται, επίσης, από την επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων προκειμένου για την αποφυγή τυχόν περιττών αντιρρήσεων ότι θα βρίσκεται στη διάθεση των υποψηφίων, από 1/9/2022 έως και 2/9/2022, στο 1ο όροφο του Δημαρχείου (Γρ. Προσωπικού) για παροχή διευκρινήσεων και αυτοπρόσωπη και επιτόπια αντιπαραβολή των δικαιολογητικών τους και της μοριοδότησής τους.