Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων κατά την συνεδρίαση της 3-11-2020

03 Νοεμβρίου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ
Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων κατά την συνεδρίαση της 3-11-2020

Α/Α Θέματος Περίληψη Θέματος Αριθμ. Απόφασης Τρόπος έγκρισης
1ο Έκτακτο θέμα Έγκριση για εξώδικο συμβιβασμό επί της με αρ. κατάθεσης 58/2020 αγωγής της κ. Φωτεινής Νεοχωρίτη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας»
515 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
2ο Έκτακτο θέμα Έγκριση παράτασης του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών στον Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018
516 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
3ο Έκτακτο θέμα Έγκριση της μετακίνησης ιδιωτών μελών επιτροπών που συστήνονται από την Ο.Ε. στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κατηγορίας μελέτης ‘Ειδικά Αρχιτεκτονικά’ για την ανάπλαση διαμόρφωση πεζοδρόμων και πλατειών του κέντρου της Άρτας OPEN MALL
517 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
1ο Τακτικό θέμα Εξειδίκευση του ΚΑ 00-6715.005 με τίτλο «Επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού COVID19».
518 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
2ο Τακτικό θέμα Εξειδίκευση του ΚΑ 00-6715.006 με τίτλο «Επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού COVID19».
519 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
3ο Τακτικό θέμα Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 189/2020 Διαταγής Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων»
520 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
4ο Τακτικό θέμα Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 266/2020 απόφασης του Β’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων»
521 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
5ο Τακτικό θέμα Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ¨ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021¨
522 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
6ο Τακτικό θέμα Έγκριση ανανέωσης σύμβασης κινητής τηλεφωνίας Αντιδημάρχων και Προέδρου Δ.Σ
523 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
7ο Τακτικό θέμα Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».
524 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
8ο Τακτικό θέμα Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων 2020»
525 Εγκρίθηκε
9ο Τακτικό θέμα Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Δοχεία απορριμμάτων».
526 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
10ο Τακτικό θέμα Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
527 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ