Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων

10 Νοεμβρίου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων κατά την συνεδρίαση της 9-11-2020

1ο Έκτακτο θέμα Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.535/2020 Α.Ο.Ε.) αρ. απόφασης 243 Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία
2ο Έκτακτο θέμα Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.536/2020 Α.Ο.Ε.) αρ. απόφασης 244 Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία
3ο Έκτακτο θέμα Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου “Ανέγερση κτηρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου αρ. απόφασης245 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

1ο Τακτικό θέμα Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Αρταίων 2020-2023 (αριθμ. 12/2020 ΑΕΕ) αρ. απόφασης 246 Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία
2ο Τακτικό θέμα Λήψη απόφασης περί εξαγοράς ακινήτου Αρχοντικού Παπακώστα αρ. απόφασης 247 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
3ο Τακτικό θέμα Αποδοχή πίστωσης για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» αρ. απόφασης 248 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
4ο Τακτικό θέμα Πρόθεση απόκτησης του οικοπέδου με ΚΑΕΚ 040103103006 δίπλα στο Αστυνομικό Μέγαρο για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων αρ. απόφασης 249 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
5ο Τακτικό θέμα Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.529/2020 Α.Ο.Ε.) αρ. απόφασης 250 Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία
6ο Τακτικό θέμα Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2020 (αριθμ. 512/2020 Α.Ο.Ε.) αρ. απόφασης 251 Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία
7ο Τακτικό θέμα Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2020 (αριθμ. 513/2020 Α.Ο.Ε. αρ. απόφασης 252 Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία
8ο Τακτικό θέμα Τροποποίηση της αριθμ. 142/2020 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά «Νομιμοποίηση εκπροσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα» αρ. απόφασης 253 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
9ο Τακτικό θέμα Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων» αρ. απόφασης254 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
10ο Τακτικό θέμα Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων αρ. απόφασης255 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
11ο Τακτικό θέμα Ρυθμίσεις για τα μισθώματα ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρ. απόφασης256 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
12ο Τακτικό θέμα Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης έτους 2021 – 2022 αρ. απόφασης 257 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
13ο Τακτικό θέμα Μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης έτους 2021 – 2022αρ. απόφασης 258 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
14ο Τακτικό θέμα Μετατόπιση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (αριθμ. 15/2020 Α.Ε.Π.Ζ.) αρ. απόφασης 259 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
15ο Τακτικό θέμα Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (αριθμ. 16/2020 Α.Ε.Π.Ζ.) αρ. απόφασης 260 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
16ο Τακτικό θέμα Γνωμοδότηση για επικαιροποίηση εισόδου-εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Β. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που εκμισθώνει ο κ. ΚΑΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ στην θέση «ΠΛΑΚΕΣ» Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ αρ. απόφασης 261 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
17ο Τακτικό θέμα Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Θωμά Γεώργιου αρ. απόφασης 262 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
18ο Τακτικό θέμα Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας και ορισμός νέου Προέδρου αρ. απόφασης 263 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κων/νος Τράμπας