Ζάγκλης Αθανάσιος
Γραφείο Δηµοτικής Κατάστασης Τηλέφωνο: 2681362242 Email: zagklis@arta.gr