Ζάγκλης Αθανάσιος
Γραφείο Δηµοτικής Κατάστασης Τηλέφωνο: 26813 62242 Email: zagklis@arta.gr