Βασιλάκη Μαριάννα
Διευθυντής/τρια Τηλέφωνο: 2681024010 Email: vasilaki@arta.gr