Τζιομάκης Δημήτριος
image person
Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρασίνου Τηλέφωνο: 2681362287 Email: tziomakis@arta.gr

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρασίνου