Τζαρή Κωνσταντίνα
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 2681362152 Email: tzari@arta.gr