Τζαρή Κωνσταντίνα
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 26813 62152 Email: tzari@arta.gr