Τσώλα Αγγέλα
image person
Τηλέφωνο: 2681362146 Email: tsola@arta.gr

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας – Εθελοντισμού – Κοινωνικών Δομών & ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού