Τσίρκας Λάμπρος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62502 Email: n.artis@kep.gov.gr