Τσινέρης Ηλίας
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 60722 Email: d.vlahernas@kep.gov.gr