Τσινέρης Ηλίας
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681360722 Email: d.vlahernas@kep.gov.gr