Τσεκούρα Καλλιόπη
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62107 Email: tsekourapopi@arta.gr