Τσεκούρα Καλλιόπη
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362267 Email: tsekourapopi@arta.gr