Τράμπας Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Email: konstantinostrampas71@gmail.com