Θέμελης Λάμπρος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362050 Email: d.amvrakikou@kep.gov.gr