Θέμελης Λάμπρος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62050 Email: d.amvrakikou@kep.gov.gr