Σταμάτης Κωνσταντίνος
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 2681362165 Email: dimastinomia@arta.gr