Σταμάτης Κωνσταντίνος
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 26813 62165 Email: dimastinomia@arta.gr