Σκορδή Δήμητρα
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 2681362244 Email: edyp@arta.gr