Σκορδή Δήμητρα
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 26813 62101 Email: epyd@arta.gr