Σκαμνέλου Κωνσταντίνα
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62282 Email: skamnelou@arta.gr