Σκαμνέλου Κωνσταντίνα
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362282 Email: skamnelou@arta.gr