Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Σιαφάκας Χριστόφορος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας Τηλέφωνο: 26813 62261 Email: siafakas@arta.gr