Σφαλτού Χαρίκλεια (Χαρά)
image person
Τηλέφωνο: 2681362171 Email: sfaltou@arta.gr

Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Νομικής Υπηρεσίας

(Αναπληρωτής Δημάρχου)