Σαπρίκης Ελευθέριος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62213 Email: saprikis@arta.gr