Σαπρίκης Ελευθέριος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362213 Email: saprikis@arta.gr