Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Σακκάς Βασίλειος
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 26813 62236 Email: sakkasb@arta.gr