Ρούσσος Ιωάννης
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362197 Email: roussos@arta.gr