Ρίζου Λαμπρινή
Δικηγόρος του Δήμου Τηλέφωνο: 26813 62170 Email: rizou@arta.gr