Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Κιτσαντά Ευαγγελίτσα Συμβολαιογράφος
Αμπελογιάννη Βασιλική Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΓΝ Άρτας