Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή
image person

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Αμπελογιάννη Βασιλική Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΓΝ Άρτας