Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Αμπελογιάννη Βασιλική Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΓΝ Άρτας
Πάλλας Θωμάς Δικηγόρος