Ρίγανης Βασίλειος
Γραμματεία Τηλέφωνο: 2681362105 Email: dimastinomia@arta.gr