Ρίγανης Βασίλειος
Γραμματεία Τηλέφωνο: 26813 62105 Email: dimastinomia@arta.gr