Ρεσίτης Κωνσταντίνος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26810 71528 Email: resitis@arta.gr