Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Πετσιμέρης Άγγελος
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 26813 62243 Email: petsimeris@arta.gr