Πατσιούρα Κωνσταντίνα
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26810 24897 Email: patsioura@arta.gr