Παπανικολάου Ανίτα
Διευθυντής/τρια Τηλέφωνο: 2681362147 Email: papanikolaou@arta.gr