Παπανικολάου Ανίτα
Διευθυντής/τρια Τηλέφωνο: 26813 62147 Email: papanikolaou@arta.gr