Παπανικολάου Χρήστος
Γενικός Γραμματέας Τηλέφωνο: 26813 62116 Email: gg@arta.gr