Παπαϊωάννου Αικατερίνη
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681 072323 Email: pronoia@arta.gr