Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Παπαϊωάννου Αικατερίνη
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62161 Email: pronoia@arta.gr