Παπαγεωργίου Σοφία
Ληξιαρχείο Τηλέφωνο: 2681362299 Fax: 2681362296 Email: papagsof@arta.gr