Παπαδημητρίου Βασίλης
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681070337 Email: vas_papadimitriou@arta.gr