Παπαδημητρίου Βασίλης
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62204 Email: vas_papadimitriou@arta.gr