Παπαδημητρίου Ιωάννα
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62109 Email: papadimitriou@arta.gr