Παπαδημητρίου Ιωάννα
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681024148 Email: papadimitriou@arta.gr