Πανέτας Γεώργιος
image person
Αντιδήμαρχος Τηλέφωνο: 26813 62265 Email: panetas@arta.gr