Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Πανέτας Γεώργιος
Αντιδήμαρχος Τηλέφωνο: 26813 62265 Email: panetas@arta.gr