Παλαιοδήμου Αθηνά
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 2681362238 Email: logistirio2@arta.gr