Παλαιοδήμου Αθηνά
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 26813 62238 Email: logistirio2@arta.gr