Ντέμσιας Θεόδωρος
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 26813 62155 Email: ntemsias@arta.gr