Ντεκουμέ Βασιλική
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362135 Email: ntekoume@arta.gr