Ντεκουμέ Βασιλική
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62135 Email: ntekoume@arta.gr