Νικολός Δημήτρης
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 2681362140 Email: nikolos@arta.gr