Νάστου Βασιλικη
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62274, 26833 60015 Fax: 26813 81777 Email: nastou@arta.gr