Μπέκιου Γεωργία
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362276 Email: tameio2@arta.gr