Μπαλατσούκας Θεόδωρος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362223 Email: elektro@arta.gr