Μπαλατσούκας Θεόδωρος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62223 Email: elektro@arta.gr