Μπακόλας Δημήτριος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362267 Email: logistirio1@arta.gr