Μπακόλας Δημήτριος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62267 Email: logistirio1@arta.gr