Μπαγιώργου Κωνσταντινιά
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 60926 Email: d.filotheis-artis@kep.gov.gr