Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Μωραΐτη Σοφία
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 26813 62160 Email: pronoia@arta.gr