Μολώνη Θεοδώρα
Γραμματεία Διεύθυνσης & Βλάβες Ηλεκτροφωτισμού Τηλέφωνο: 26813 62230 Fax: 26813 62254 Email: gram_tyd@arta.gr