Μολώνη Θεοδώρα
Γραμματεία Διεύθυνσης & Βλάβες Ηλεκτροφωτισμού Τηλέφωνο: 2681362230 Email: gram_tyd@arta.gr