Μασούρα Βάια
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362006 Fax: 26813 62010 Email: masoura@arta.gr