Μάκη Βέρα
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62149 Email: vera_maki@arta.gr