Μάκη Βέρα
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362296 Email: vera_maki@arta.gr