Λύκου Άννα – Μαρία
Γραμματεία Διεύθυνσης Τηλέφωνο: 2681362269 Email: likou@arta.gr