Λύκου Άννα – Μαρία
Γραμματεία Διεύθυνσης Τηλέφωνο: 26813 62269 Email: likou@arta.gr