Λάμπρης Ηλίας
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362507 Email: n.artis@kep.gov.gr